Výzdoby


 

Pod pojmom výzdoby si môžete predstaviť široké spektrum služieb. A to od poradenstva, konzultácií so zákazníkom, cez vypracovanie projektov a cenových kalkulácií. Veľmi dôležitý je pre nás kontakt so zákazníkom a jeho spokojnosť. Realizácie svadobných výzdob pre vás uskutoční náš tým v ktoromkoľvek kúte Slovenska .